14. srpnja 2020

Laboratorij Odjela za Banku gena domaćih životinja Križevci

U sklopu Službe za uzgoj kopitara i banku gena domaćih životinja gena djeluje Odjel za Banku gena domaćih životinja Križevci u čijem je sastavu laboratorij opremljen instrumentima i opremom za provedbu molekularnih i drugih laboratorijskih analiza te opremom za pohranu biološkog genetskog materijala tehnikama kriokonzervacije.

Testiranje rasplodnih svinja na stres osjetljivost (malignu hipertermiju)

Maligna hipertermija (stres sindrom ili stresna osjetljivost) je nasljedna neuromuskularna bolest koja se dijagnosticira molekularno genetskim metodama. Za samu pojavu maligne hipertermije u svinja odgovorna je mutacija na genu RYR1 (Hal gen) koji je smješten na šestom kromosomu, a poremećaj se očituje jakom kontrakcijom skeletnih mišića, povišenom tjelesnom temperaturom, srčanom aritmijom, respiratornom acidozom i, posljedično tome, smrti.

Utvrđeno je da svinje sa malignom hipertermijom daju meso slabije tehnološke vrijednosti (blijedo, meko i vodnjikavo meso) što rezultira značajne gubitke u proizvodnji i preradi mesa. Molekularno genetskim analizama utvrđuje se postoji li mutacija na RYR1 genu. Genotipsko imenovanje svinja otpornih na stres, nositelja stresne osjetljivosti i pozitivnih na stres vodi se preko oznaka NN, Nn i nn. Dominantni homozigoti označavaju se oznakom NN i svinje nemaju mutaciju niti su podložne manifestiranju simptoma stresne osjetljivosti; heterozigoti, oznake Nn, nosioci su mutacije i mogu ih prenijeti na potomstvo bez da oni sami podlegnu bolesti i recesivni homozigoti, oznake nn, kod kojih je mutacija na oba alela te je životinja podložna bolesti i mutaciju prenosi na potomstvo.

U laboratoriju se provodi testiranje rasplodnih svinja na stres osjetljivost (malignu hipertermiju), čime je kroz suradnju sa Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu i njihovom Službom za razvoj svinjogojstva uključen u provedbu komercijalnih uzgojnih programa u svinjogojstvu.

Analize u sklopu provedbe uzgojnog programa iz pčelarstva

Analize matica pčela provode se sukladno pravilima postavljenim Uzgojnim programom sive pčele Apis mellifera carnica Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske. Kod matica se utvrđuju mjere prsišta, sjemenskog mjehurića (spermateke), broja spermija, broja jajnih cjevčica te prisutnost spora nozemoze (Nosema sp.).

Iz iskustava drugih uzgojnih programa u pčelarstvu poznato je da se pčele mogu odabirati (selekcionirati) na povećanu otpornost prema bolestima. U nastojanju da uzgojene matice na hrvatskom tržištu budu što bolje kvalitete, te da u se u kriterije uvrsti odabir zajednica prema osjetljivosti na nozemozu, tijekom jeseni i zime se provode pretrage prisutnosti spora Nosema sp. u zajednicama koje će u slijedećoj sezoni biti korištene na oplodnim stanicama za uzgoj matica (matične i trutovske zajednice, starteri, uzgojne zajednice, zajednice za formiranje oplodnjaka).

Email Newsletter