10. prosinca 2019

Banka gena

Banka gena domaćih životinja Republike Hrvatske

Najbolja strategija zaštite autohtonih pasmina je očuvanje u izvornom okolišu (in situ). Međutim, budući da nije uvijek moguće očuvanje u izvornom staništu u dovoljnoj brojnosti, takvu strategiju trebaju pratiti i drugi pristupi očuvanja koji se izravnije usmjeravaju na određenu pasminu (očuvanje izvan izvornog staništa ili ex-situ). Očuvanje pasmina ex-situ uključuje izradu i provedbu aktivnosti kao što su programi uzgoja u zaštićenim prostorima (ex-situ in-vivo) i/ili pohranjivanjem u banke genetskih resursa za očuvanje biološkog materijala zamrzavanjem (ex-situ in-vitro). Uspostava sustavne pohrane uzoraka u banci gena radi očuvanja što veće biološke raznolikosti je ključna te bi se trebala koristiti kad god je to moguće. S pohranom biološkog materijala potrebno je započeti dovoljno rano, prije nego što je smanjenje biološke raznolikosti uznapredovalo unutar pasmine.

Oba načina očuvanja, očuvanje u izvornom prosotoru te izvan izvornog prostora međusobno se ne isključuju i ne smatraju se alternativama. Naprotiv, oni su komplementarni i međusobno povezani, a zajedno povećavaju sigurnost uspješnog očuvanja genoma određene populacije.

Cilj rada Banke animalnih gena

Cilj je istražiti, prikupiti, identificirati, klasificirati i sačuvati animalne genetske resurse u Republici Hrvatskoj, te sačuvati sve vrste tkiva s pratećim podacima o genetskim izvorima pohranjenima u bazi podataka. Razvoj ex-situ zbirki omogućuje očuvanje svih pasmina, uklanjajući potrebu za odlukom o tome koje se pasmine čuvaju te osigurava jednakost u pristupu različitim granama stočarstva.

Služba za genetsko vrjednovanje domaćih životinja i banku animalnih gena raspolaže Laboratorijem opremljenim za provođenje molekularnih i drugih laboratorijskih analiza te tehnika kriokonzervacije.

Email Newsletter