22. siječnja 2020

Stočna hrana

Kontrola kvalitete stočne hrane u Laboratoriju Hrvatske poljoprivredne agencije u Križevcima provodi se od 2010. godine. Cjelokupni rad u Laboratoriju temelji se na važećoj zakonskoj legislativi, ISO normama, AOAC standardima i odrednicama norme HRN EN ISO/IEC 17025 koja je provedenim postupkom akreditacije u punoj primjeni.

Osnovni cilj i zadaća Laboratorija je prvenstveno OPG-ima pružati usluge ispitivanja kvalitete stočne hrane. Upućenost gospodarstva u sastav i kvalitetu hrane za životinje predstavlja temelj u osiguranju dobrog zdravlja i maksimalne proizvodnje životinja.

Laboratorij pruža usluge:

  • uzimanja i dopreme uzoraka stočne hrane u laboratorij
  • određivanja kvalitete proizvedene hrane.

Email Newsletter