24. siječnja 2020

Mlijeko

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM) je hrvatski nacionalni laboratorij za kontrolu kvalitete sirovog mlijeka. SLKM je započeo s radom 2002. godine s ciljem osiguranja jedinstvenog i neovisnog utvrđivanja kvalitete mlijeka za sve proizvođače mlijeka i otkupljivače mlijeka u RH kao i radi prilagodbe zahtjevima EU i postizanja visoke kvalitete mlijeka. Temeljem rezultata laboratorijskih ispitivanja komercijalnih uzoraka mlijeka, proizvođačima mlijeka se definira cijena isporučenog mlijeka. Osim komercijalnih uzoraka mlijeka koji se analiziraju radi pune provedbe Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 27/2017) i Pravilnika o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (NN 84/2016), u SLKM‐u se ispituju i uzorci mlijeka uzeti u sklopu kontrole mliječnosti pojedinih grla, koja se obavlja kao sastavni dio provedbe uzgojnih programa.

SLKM je 2004. godine akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, akreditirano je  11 metoda ispitivanja.

Rezultati laboratorijskih ispitivanja uzoraka mlijeka dostupni su svakom proizvođaču  i otkupljivaču mlijeka putem web stranice HPA.

Pregled rezultata analize uzoraka mlijeka

Često postavljana pitanja

Što je potrebno za pristup?

Za pristup rezultatima laboratorijskih ispitivanja putem web stranica HPA potrebno je korisničko ime i lozinka.

Tko ima pravo pristupa?

Svaki proizvođač mlijeka koji se nalazi u sustavu kontrole kvalitete mlijeka od strane SLKM-a isključivo za svoje rezultate laboratorijskih ispitivanja, te otkupljivač mlijeka isključivo za rezultate laboratorijskih ispitivanja uzorak mlijeka od proizvođača mlijeka od kojih otkupljuje mlijeko.

Gdje se može zatražiti korisničko ime?

Proizvođači mlijeka mogu zatražiti korisničko ime i lozinku putem prijave na SLKM.
Otkupljivači mlijeka dobivaju korisničko ime i lozinku prilikom upisa u bazu podataka SLKM-a.

Kome se obratiti u slučaju problema?

U slučaju problema (nemogućnost pristupa i drugo) potrebno se javiti na email slkm-kom@hpa.hr ili na brojeve telefona 048/279-060 ili 279-055

Email Newsletter