24. siječnja 2020

Med

Kontrola kvalitete meda u Laboratoriju Hrvatske poljoprivredne agencije provodi se od 16. studenoga 2011. godine. Osnovni cilj Laboratorija je pčelarima pružati usluge ispitivanja kvalitete meda u svrhu osiguranja potvrde o vrijednosti njihova proizvoda, a potrošačima potvrditi kvalitetu i sigurnost u proizvod. Cjelokupni rad u Laboratoriju temelji se na važečoj zakonskoj legislativi i odrednicama norme HRN EN ISO/IEC 17025 koja je provedenim postupkom akreditacije u punoj primjeni. Usluge Laboratorija namijenjene su za pčelare evidentirane u bazi podataka koju vodi Hrvatska poljoprivredna agencija kao i za korisnike za osobne potrebe.

Laboratorij pruža usluge:

  • prikupljanja uzoraka meda s područja cijele Republike Hrvatske i transporta do Laboratorija
  • ispitivanja kvalitete meda prema Pravilniku o medu (NN 53/2015, NN 47/2017) i Pravilniku o kakvoći uniflornog meda (NN 122/2009, NN 141/2013).

Med prilikom stavljanja na tržište ili kad se upotrebljava u bilo kojem proizvodu namijenjenom za konzumaciju, mora udovoljiti propisanim zahtjevima Pravilnika o medu (NN 53/2015, NN 47/2017).

Sukladno navedenome Laboratorij provodi fizikalno – kemijske analize meda.

Sukladno Pravilniku o kakvoći uniflornog meda (NN 122/2009, NN 141/2013) melisopalinološkom (peludnom) analizom utvrđuje se botaničko i zemljopisno porijeklo meda.

Prilikom donošenja konačnog zaključka o vrsti meda provodi se i senzorska analiza, kao dopuna fizikalno – kemijske i peludne analize meda.

Sve akreditirane metode u Laboratoriju izvode se prema međunarodnom standardu Harmonised Methods of the International Honey Commision iz 2009. godine.

Email Newsletter