26. kolovoza 2019

govedarstvo

Služba za razvoj govedarstva u suradnji s područnim uredima HPA i udrugama uzgajivača organizira godišnje radionice za uzgajivače goveda. Cilj radionica je educiranje i informiranje uzgajivača u svezi slijedećih aktivnosti: ...

Izvještavamo uzgajivače goveda da za potrebe uzgojno-selekcijskog rada u web Aplikaciji za posjednike mogu pronaći Godišnji izvještaj stada za 2017. godinu (goveda_izvještaji_godišnje izvješće o stadu). Godišnji izvještaj stada daje prikaz ...

Suradnja ocjenjivača vanjštine goveda Slovenije i Hrvatske nastavljena je i ove godine. Tako je 28. 2. 2018 godine u Javorju (kod Poljane nad Škofjom Lokom, Slovenija) organizirana je radionica za ...

U Osijeku je 7. i 8. veljače 2018. godine održano 13. savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj. Savjetovanje su organizirali Hrvatska poljoprivredna agencija i središnji uzgajivački savezi (Savez udruga hrvatskih ...

Hrvatska poljoprivredna agencija i središnji uzgajivački savezi (Savez udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda – SUHUH i Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda – HUSIM) dana 7-8.2.2018. godine u Osijeku (hotel ...

Sukladno odluci stručnog kolegija održanog 21.09.2017 godine, a s ciljem optimizacije i racionalizacije sustava ocjene vanjštine učinjena je i njena reorganizacija. Za djelatnike 12 Područnih ureda HPA, koji su predložili ...

U francuskom mjestu Goersdorf u pokrajini Alzas, od 24. do 25. listopada 2017. godine u organizaciji Francuskog saveza uzgajivača Simentalskog goveda, održan je sastanak radne grupe Exterieur, a koja djeluje ...

Hrvatska poljoprivredna agencija preko svojih dviju službi; Službe za razvoj govedarstva i Službe za genetsko vrednovanje domaćih životinja i banku animalnih gena nastavlja razvijati alate čija je svrha unapređenje uzgoja ...

Održana je XI. županijska izložba stoke “Sinj 2017“ dana 07.10.2017. godine u Sinju, na hipodromu. I ove godine, organizatori izložbe bili su Hrvatska poljoprivredna agencija, Udruga proizvođača mlijeka Dalmacije , ...

Email Newsletter